Předškolní přípravka: Úvodní seznámení

V dnešním prvním příspěvku bych vám ráda představila koncept Předškolní přípravky, ve které budou články vycházet pravidelně každý týden vždy v neděli.

Máte doma předškoláčka, budoucího prvňáčka či dítko s odkladem školní docházky?

Chcete podpořit vašeho předškoláčka ve všestranném rozvoji? Chcete rozvíjet důležité schopnosti a dovednosti nutné pro hladký přestup na základní školu a s tím související výuku čtení, psaní a počítání?

Chcete hravou formou společně vyzkoušet různorodé zábavné aktivity a činnosti, které můžete zařadit do svých běžných dnů jak doma, tak i venku, případně také i v prostředí školy?

Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vás by články v naší Předškolní přípravce mohly zajímat. Všestranný rozvoj dítěte v předškolním období je klíčový pro celou jeho budoucnost, nejen pro přestup na základní školu. Cílem budoucích příspěvků a článků publikovaných v Předškolní přípravce je poskytnout inspiraci na vhodné aktivity vedoucí právě k již zmiňovanému všestrannému rozvoji dítěte. Zaměříme se jak na řeč, tak ale zároveň i na další oblasti, které je taktéž nezbytné rozvíjet, jako například grafomotorika, hrubá a jemná motorika, sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace, předmatematické představy a další.

Aktivity budou cílit na rozvoj schopností a dovedností dítěte hravou formou a mohou posloužit jako inspirace jak pro rodiče předškolních dětí, tak ale i pro předškolní pedagogy v zahraničí. Příští týden se můžete těšit na první článek, který se bude věnovat rozvoji komunikativních dovedností. Do té doby zatím můžete využít jako prvotní inspiraci následující myšlenkové mapy, které nabízí souhrnný přehled různých činností a aktivit, které je možné pro rozvoj jednotlivých oblastí využít.

Komentáře
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek