Předškolní přípravka: Manipulace s míčem – kutálení

Dnešní příspěvek do Předškolní přípravky bude zaměřen sportovně a je cílený na větší skupinku mladších předškolních dětí. Budeme se věnovat správnému nácviku manipulace s míčem – konkrétně se zaměříme na kutálení. Níže naleznete připravený plán, který můžete využít například pro hravé dopoledne venku v parku či pohybovou chvilku ve školce. Všechny aktivity jsou motivované tématem „vitamíny a bacily“. Cílem je rozvoj pohybových dovedností, manipulace s míčem (kutálení), prostorové orientace a odhadu vzdálenosti.

MOTIVACE

 • S dětmi si krátce popovídáme o tom, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu (abychom měli hodně vitamínů a nemohli na nás bacily). A poté si vysvětlíme, že dneska si na takové vitamíny a bacily zahrajeme.
 • Motivační pokřik: „Bacilů se nebojíme, svoje tělo ochráníme. Vitamíny nás vyléčí a s bacily hned zatočí.“

ZAHŘÁTÍ

 • Pár dětí se promění v bacily (každý dostane overball) a bacily se snaží chytit zdravé děti a nakazit je (dotknutím overballu). Když je bacil chytí, tak se nakazily nějakou nemocí a volají o pomoc (skáčou panáka). Ostatní zdravé děti jim mohou pomoct se uzdravit tak, že za nimi přiběhnou a donesou jim nějaké vitamíny. Předání vitamínů a uzdravení proběhne tak, že si děti 3x vzájemně tlesknou rukama. Role bacilů obměňujeme, děti si samy vybírají, komu overball předají a kdo tak bude honit.

ROZCVIČKA

 • Stoj na špičkách a natahujeme se do výšky – nad námi na stromě roste to zdravé ovoce a my se snažíme si něco utrhnout, abychom měli spoustu vitamínů
 • Úklony hlavou (doprava, doleva, nahoru, dolů) – díváme se, jestli tam na nás někde neletí nějaký bacil
 • Úklony doprava/doleva s protáhnutím ruky – chceme ještě více vitamínů
 • Výpady – utíkáme před bacily, ale už jsme celkem slabí a nejde nám to moc rychle
 • Kutálení míče – míč, který máme v ruce je bacil a my mu chceme zamotat hlavu, aby nás nemohl nakazit
  • Stoj rozkročný a kutálíme míčem kolem jedné nohy, následně i kolem druhé, střídáme směry a míč předáváme z jedné ruky do druhé
  • Stoj rozkročný a míč si kutálíme po zemi mezi nohama ve tvaru osmičky
  • Turecký sed a míč kutálíme po zemi kolem těla
  • Sed s mírně pokrčenýma nohama a míč kutálíme kolem chodidel a pod koleny

NÁCVIK KUTÁLENÍ

 • Děti utvoří dvojice a míč si nejdříve posílají v sedě s rozkročenýma nohama, poté nohy spojí a míč si posílají na jedné straně, poté míč obkrouží kolem zad a posílají ho zpátky kamarádovi kolem druhé strany těla. Poté si sednou do tureckého sedu kousek od sebe a míč si posílají ve tvaru osmičky (střídání rukou), následně si lehnou tak, že se dotýkají ploskami noh a míč si posílají na jedné straně těla, poté obkrouží hlavu a následně na druhé straně. (nikdo z nás se nechce nakazit, a proto od sebe bacil posíláme pryč)
 • Děti se rozdělí na dvě skupiny a skupina „bacilů“ si vezme co nejvíce míčů (můžou být i různé velikosti, vše, co máte k dispozici). Jedna skupina si stoupne vedle sebe do řady a rozkročí nohy (na šířku boků) a utvoří tak pomyslnou zeď (obranné látky získané z vitamínů). Cílem druhé skupiny je snažit se v časovém limitu (po dobu hraní písničky) prokutálet všechny míčky (bacily) na druhou stranu zdi. Pokud se jim povede dostat všechny míčky na druhou stranu, tak tým „zeď“ prohrál a onemocněl a na uzdravení musí udělat 10 dřepů. Pokud se jim ale nepovede všechny míčky v časovém limitu dostat na druhou stranu, tak tým „zeď“ vyhrál a tým „bacily“ musí udělat 10 dřepů. Poté si týmy vymění role. Variace hry – tým „zeď“ si může zvolit jakékoliv rozestupy, případně později se mohou i všichni společně pohybovat a utvořit tak pohyblivou zeď.

DYNAMICKÁ HRA

 • Děti rozdělíme do družstev a každé družstvo si z kuželů připraví slalomovou dráhu a na konci dráhy branku (ze 2 kuželů). Cílem hry je kutálením proběhnout slalom a poté se míčem z dané vzdálenosti kutálením trefit do branky (snažíme se co nejrychleji dodat nemocnému tělu co nejvíce vitamínů). Pokud se hráč netrefí, tak si utíká pro svůj míč, vrátí se zpět a zkouší se znovu trefit. Pokud se trefí, tak si doběhne pro svůj míč, udělá dřep a může běžet zpátky a zařadit se za své družstvo a znovu pokračovat ve slalomu. Hra začíná s tolika míči, kolik máme družstev, tzn. pro každé družstvo jeden míč. A postupně během hry přidáváme každému družstvu další míče až do té doby, než každý hráč má svůj míč a do slalomu jsou zapojeni úplně všichni. Hra není soutěžního typu, končí zastavením hudby.

RELAXACE

 • Děti sedí na patách v kroužku s mírnými rozestupy a před tělem si kutálejí 2 míčky – větší představuje tělo a menší bacil. Bacil se snaží nakazit tělíčko. To samé můžeme opakovat i v tureckém sedu a míčky si tentokrát posíláme za zády. Během posílání můžeme zpívat písničku, říkat básničku atd.  
Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek