Předškolní přípravka: Hudební chvilka – kouzelné pohyby

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY:

Kouzelné pohyby

PODNÁZVEM:

Nechte své prsty tančit podle hudby!

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

– 3-4 roky

OBSAHOVÝ BLOK:

– Tempo

HUDEBNÍ CÍLE:

– Rozlišení základního kontrastu mezi rychlou a pomalou hudbou (rychlým a pomalým tempem písně)

– Podporovat potěšení z poslechu hudby, sluchové vnímání a cítění hudby

MEZIOBOROVÝ CÍL (CÍLE):

– Výtvarný – používání výtvarného vyjádření k záznamu hudebních postřehů

POMŮCKY:

– Telefon, reproduktor

– Nahrávky rychlých a pomalých písní

– Velké listy papíru (min. A3)

– Silné pastelky, barevné tužky, fixy

– Obrázky želvy a geparda (velké pro učitele, malé pro každé dítě)

CELKOVÝ ČASOVÝ ROZSAH: 30 minut

PLÁN AKTIVITY:

– MOTIVACE (2 min):

 • Ukažte obrázky želvy a geparda. Zeptejte se dětí, co mohou o těchto zvířatech říci. Mohou je porovnat? V čem se od sebe liší?
  • Předpokládaná odpověď, kterou hledáte, je, že želva je pomalá a gepard je rychlý.

– ÚVOD (2 min):

 • Zeptejte se dětí, když přemýšlejí o písničkách, zda můžeme stejné charakteristiky (rychlé/pomalé) použít také, když mluvíme o hudbě.
 • Podpořte krátkou diskusi na základě jejich nápadů a názorů.
 • Řekněte jim, že v hudbě můžeme identifikovat něco, čemu se říká tempo. To znamená, zda je píseň pomalá nebo rychlá.

– PROCVIČOVÁNÍ (5 min):

 • Dejte každému dítěti obrázek želvy a geparda.
 • Přehrajte krátké nahrávky rychlých nebo pomalých písní a po zastavení nahrávky požádejte děti, aby ukázaly obrázek zvířete odpovídající tempu písně.
 • Pokládejte otázky typu: „Jak jste si uvědomili, že tato píseň je pomalá/rychlá?“, „Co vám pomohlo to určit?“ atd.

– VYSVĚTLENÍ AKTIVITY (3 min):

 • Řekněte dětem, že jim pustíte 2 různé písničky a jejich úkolem bude pomocí voskovek/pastelek/fixů nějakým způsobem zaznamenat na papír, zda je písnička pomalá nebo rychlá.

– AKTIVITA (7 min):

 • Požádejte děti, aby si vzaly 2 papíry a jednu sadu voskovek/pastelek/fixů. Řekněte jim, že mohou použít jakou barvu chtějí.
 • Nejprve děti požádejte, aby si sedly tak, aby neviděly, co kreslí ostatní.
 • Přehrajte první písničku a dejte dětem pokyn, aby začaly kreslit.
 • Po skončení písničky požádejte děti, aby si vzaly druhý list papíru a zopakovaly proces kreslení a zaznamenávání tempa písničky při poslechu druhé písničky.

– REFLEXE (9 min):      

 • Požádejte děti, které se zúčastnily aktivity, aby se posadily do kruhu a vzaly si s sebou své 2 výkresy a obrázky želvy&geparda.
 • Požádejte dobrovolníka, který by chtěl ukázat své dva výkresy, aby je umístil doprostřed kruhu. Poté požádejte ostatní děti, aby umístily své obrázky želvy a geparda na výkres, který odpovídá tempu, které podle nich představuje.
 • Diskutujte s dětmi:
  • Zeptejte se autora kreseb, zda je ostatní správně identifikovali.
  • Zeptejte se ostatních dětí, proč si myslí, že právě tento obrázek představuje pomalou/rychlou píseň. Co jim pomohlo to určit.
  • Pokud i ostatní děti chtějí, zopakujte tento postup s ostatními dobrovolníky.
  • Zajímavou otázkou na závěr může být výběr barev. Jestli si dítě vybralo barvu ještě před tím, než píseň slyšelo, nebo jestli nejprve chvíli poslouchalo a podle toho si vybralo barvu, kterou bude kreslit. (Tato aktivita není zaměřena na výběr barev, ale může to být zajímavý detail, na který se lze zeptat, pokud to čas dovolí).

MATERIÁLY:

– Nahrávky písniček

– Obrázky želvy a geparda

MATERIÁLY:

Rychlé písničky

 • https://www.youtube.com/watch?v=xBJIUpZeW5o&t=109s

Pomalé písničky

 • https://www.youtube.com/watch?v=xnWKiCMfPjg

Obrázky

Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek