Předškolní přípravka: Hudební chvilka – Jak dobře slyší tvá ouška?

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY:

Poslechněme si zvuky

PODNÁZEV:

Jak dobře slyší tvá ouška?

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

– 0-3 roky

OBSAHOVÝ BLOK:

– Výška tónů

HUDEBNÍ CÍLE:

– Rozlišování kontrastů ve zvucích – umět identifikovat a rozlišit zvuky s vysokou a nízkou výškou tónu.

MEZIOBOROVÝ CÍL (CÍLE):

– Příroda – přiřadit zvuky k jejich původu (které zvíře vydává tento zvuk)

POMŮCKY:

– Nahrávky zvuků

– Obrázky zvířat odpovídající zvukům

 • Velké pro učitele
 • Malé pro děti, které budou sloužit jako nabídka k výběru

– Obrázek víl a příšery

– Telefon a reproduktor

– Zvonkohry

– Klavír

CELKOVÝ ČASOVÝ ROZSAH: 25 minut

PLÁN AKTIVITY:

– ÚVOD (4 min):

 • Aktivitu začněte tím, že si s dětmi zazpíváte písničku, kterou dobře znají, nejlépe nějakou, kterou používáte každý den nebo velmi často a každé dítě ji zná.
 • Nejprve ji zahrajte na klavír a zazpívejte tak, jak má být a jak ji děti znají.
 • Pak řekněte: „Proměníme se ve víly (ukažte obrázek víly) a zazpíváme si tuto naši vílím hlasem. Pobíhejte po špičkách, zvedněte ruce vysoko nad hlavu a zpívejte.“
  • Zahrajte stejnou písničku, ale ve vyšší tónině (ale tak, aby to děti ještě zvládly zazpívat).
 • Poté řekněte: „Nyní se proměníme v příšery (ukažte obrázek příšery) a zazpíváme si tuto písničku v hlasem strašidelné příšery. Choďte přikrčeni, dupejte po třídě a zpívejte.“.          
 • Zahrajte znovu stejnou píseň, ale nyní v nižší tónině.

– ROZEHŘÍVAČKA (4 min):

 • Přehrajte známé písně a změňte jejich tóninu.
 • Požádejte děti, aby chodily po třídě buď jako víly, nebo jako příšerky (podle výšky tóniny), a vyzvěte je, aby na začátku písničky vždy řekly, zda budou zpívat vysoko nebo nízko, aby potvrdily výšku tónu.
 • Pokud chtějí, mohou si písničky zazpívat.

– PROCVIČOVÁNÍ (3 min):

 • Dejte každému dítěti zvonkohru a společně zkuste zahrát zvuky s vysokou/nízkou výškou tónu. Na strany zvonkohry umístěte obrázky, které vám pomohou identifikovat nízké/vysoké tóny.

– IDENTIFIKACE ZVÍŘAT (2 min):

 • Rozdejte dětem obrázky zvířat a projděte je s nimi, pojmenujte jednotlivá zvířata a požádejte je, aby napodobily zvuk, který každé zvíře vydává.

– VYSVĚTLENÍ AKTIVITY (1 min):

 • Krátce dětem řekněte, že budete pouštět zvuky zvířat a ony by měly vybrat zvíře, které uslyší.

– AKTIVITA (3 min):

 • Přehrajte video, zastavte ho po každém zvířeti a zkontrolujte obrázky, které děti zvedly. V případě potřeby je opravte.

– VYSVĚTLENÍ POKRAČOVÁNÍ AKTIVITY (2 min):

 • Řekněte dětem, že jim znovu pustíte zvuky a jejich úkolem je nyní zvednout správné zvířátko a položit ho vysoko nad hlavu pro vysoký tón (jako kdyby zpívaly víly) nebo nízko na zem pro nízký tón (jako kdyby zpívala příšera).

– AKTIVITA (4 minuty):

 • Přehrajte jim video, zastavte ho po každém zvířeti a zkontrolujte obrázky, které děti zvedly, a pohyby. V případě potřeby je opravte. Řekněte také nahlas s dětmi slova „vysoko/nízko“ podle slyšeného zvuku.

– REFLEXE (2 minuty):

 • Zeptejte se dětí, co se dnes naučily.
 • Požádejte je, aby něco zazpívaly ve vysoké/nízké tónině.

MATERIÁLY:

Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek