Předškolní přípravka: Hudební chvilka – Hýbej se do rytmu

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY:

Hýbej se do rytmu

PODNÁZEV:

Připravte si své nejlepší pohyby pro vystoupení vašeho života!

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

– 4-5 let

OBSAHOVÝ BLOK:

– Hudební žánry/styly

HUDEBNÍ CÍLE:

– Rozlišit různé hudební žánry

– Podporovat radost z interpretace písní

– Pozorný poslech hudebních děl různých stylů

MEZIOBOROVÝ CÍL (CÍLE):

– Dramatizace – používat vhodné pohyby těla k vyjádření různých pocitů a emocí, které různá hudba vyvolává

POMŮCKY:

– Reproduktor, telefon

– Nahrávky různých hudebních žánrů/stylů a odpovídající obrázky

– Sluchátka

CELKOVÝ ČASOVÝ ROZSAH: 30 minut

PLÁN AKTIVITY:

– ÚVOD (4 min):

 • Přehrajte krátké ukázky různých hudebních žánrů a pak se dětí zeptejte, co slyšely. Co bylo na každé písni jiné.
 • Diskutujte o tom, že máme různé hudební styly/žánry.
 • Zeptejte se dětí, zda dokážou nějaký pojmenovat.

– PRVNÍ AKTIVITA (8 min):

 • Rozdejte 4 obrázky odpovídající 4 různým hudebním žánrům. Požádejte děti, aby si poslechly 4 krátké hudební klipy a seřadily obrázky podle žánru písně, kterou slyšely.
 • Po přehrání všech 4 úryvků písní zkontrolujte s dětmi pořadí obrázků.
 • Diskutujte o tom, proč vybraly konkrétní obrázek k dané písni.
 • Dokážou určit, jaký žánr představovala ta která píseň a také který obrázek?
 • Při kontrole si úryvky přehrajte znovu. Popovídejte si o hlavních charakteristikách jednotlivých žánrů. V případě potřeby přehrajte více písní stejného žánru.

– NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITA (5 min):

 • Požádejte děti, aby se postavily. Diskutujte o tom, co můžeme dělat, když slyšíme písničku. (zpívat, ťukat do rytmu, tančit).
 • Motivujte děti, aby se začaly hýbat, a proveďte několik jednoduchých protahovacích pohybů. Řekněte, že bychom měli mít každý den nějaký pohyb, abychom zůstali zdraví, a že dnes se zdá, že je skvělý den na nějakou taneční párty.
 • Pusťte libovolnou hudbu podle vlastního výběru a podpořte děti k pohybu, k provádění zábavných tanečních pohybů. Povzbuďte děti, aby si vymyslely vlastní taneční pohyby, ukázaly je ostatním a ostatní by se je měli pokusit zopakovat.

– HÁDEJ HUDEBNÍ ŽÁNR (8 min):

 • Vysvětlete aktivitu, že hudbu bude poslouchat pouze jedno dítě, které dostane sluchátka. Jeho úkolem bude pohybovat se podle hudby a snažit se vyjádřit pocity a emoce, které v něm píseň vyvolává.
 • Ostatní děti ho sledují a snaží se uhodnout, jaký žánr mu ve sluchátkách hraje. Své odhady dávají najevo tím, že zvedají a ukazují obrázky odpovídající daným žánrům.
 • Když všichni uhodnou, vymění se dítě v roli tanečníka za dalšího dobrovolníka, ten si vezme sluchátka a stiskne tlačítko „další píseň“ a může začít tancovat.
 • Pokud se někdo stydí tančit sám, může tančit i ve dvojicích, skupinách. (Pro tuto možnost si připravte více sluchátek)

– OBLÍBENÁ PÍSEŇ (5 min):

 • Zeptejte se dětí, jaká je jejich oblíbená píseň. Přehrajte písničku na youtube a pokuste se ji zařadit. Je to jeden z žánrů, o kterých jsme si povídali? Nebo je to jiný žánr? V případě potřeby použijte k určení žánru vyhledávač Google. Tato aktivita může být sloužit i jako motivace pro zkoumání dalších hudebních žánrů v budoucnu.

MATERIÁLY:

– Písničky na Youtube

– Obrázky představující žánry

 • Pop

https://www.youtube.com/watch?v=qqob4D3BoZc

 • Country

https://www.youtube.com/watch?v=1vrEljMfXYo

 • Rock

https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg

 • Reggae

https://www.youtube.com/watch?v=L3HQMbQAWRc

Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek