Předškolní přípravka: Charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu předmatematických představ

Dnešním příspěvkem v Předškolní přípravce prozatím uzavíráme téma předmatematických představ. Připravili jsme si proto pro vás souhrnnou charakteristiku toho, co by dítě v daném věku mělo v rámci předmatematických představ zvládat a jakými činnostmi můžeme tyto představy rozvíjet, tak abychom dítěti vše předkládali formou hry a vzbuzovali jeho zájem o matematické činnosti a zároveň i vytvářeli kladný vztah k matematice.

Velmi hezký přehled poskytují v knize Diagnostika dítěte předškolního věku v kapitole Základní matematické představy autorky Bednářová a Šmardová. Popisují, co by dítě v daném věku mělo v této oblasti zvládat a předmatematické představy rozdělují na následující kategorie a očekávané znalosti:

Porovnávání, pojmy, vztahy

 • Věk 3: malý x velký, hodně x málo, všechny
 • Věk 3,5: krátký x dlouhý, úzký x široký, nízký x vysoký, prázdný x plný, stejně, vytváření dvojic
 • Věk 3,5 – 4: méně x více (výrazný rozdíl), menší x větší, kratší x delší, nižší x vyšší)
 • Věk 4: některé, žádné, nic
 • Věk 5 – 5,5: méně, více, stejně (při odlišné velikosti a uspořádání prvků)
 • Věk 5 – 6: o jeden více, o jeden méně

Třídění, tvoření skupin

 • Věk 3 – 3,5: podle druhu (jídlo, hračky)
 • Věk 3,5: podle barvy, podle velikosti
 • Věk 5: podle tvaru
 • Věk 5 – 5,5: pozná, co do skupiny nepatří
 • Věk 5,5: podle dvou kritérií (žluté kruhy)
 • Věk 6: podle tří kritérií (malé žluté kruhy)

Řazení

 • Věk 4: seřadí tři prvky podle velikosti
 • Věk 4,5: pojmenuje nejmenší, největší
 • Věk 4,5 – 5: seřadí podle kritérií: malý, střední, velký; vysoký, vyšší, nejvyšší; málo, méně, nejméně
 • Věk 5: pojmenuje: malý, střední, velký; vysoký, vyšší, nejvyšší; málo, méně, nejméně; seřadí pět prvků podle velikosti

Množství

 • Věk 3: množství do dvou
 • Věk 3,5: množství do tří
 • Věk 4 – 4,5: množství do čtyř
 • Věk 5: množství do pěti
 • Věk 5 – 6: množství do šesti, …

Tvary

 • Věk 3: kruh
 • Věk 3,5 – 4: čtverec
 • Věk 5: trojúhelník
 • Věk 5,5 – 6: obdélník

Aktivity a činnosti vhodné pro rozvoj předmatematických představ podle věku dítěte

Ke každé výše zmíněné kategorii a ke každému věkovému období jsme si pro vás také připravili konkrétní tipy na aktivity a činnosti, které můžete využít, pokud u svého dítěte chcete podpořit rozvoj předmatematických představ.

3-4 roky

Porovnávání, pojmy, vztahy

 • Vidím, že si hraješ s malým autíčkem. Máš tady někde i velké autíčko?
 • Máme tu 2 krabice s kostkami. Ve které krabici je jich hodně a ve které málo?
 • Dítě si hraje se zvířátky na zoo. Vidím, že tady máš spoustu různých zvířátek. Dokázal bys mi ukázat všechny žirafy, které tu máš?
 • Vidím, že jsi postavil 2 komíny z kostek. Ukážeš mi, který je nízký a který vysoký? A dokázal bys je upravit tak, aby byly stejně vysoké?
 • Dítě si hraje s barevnými kostkami. Vybereme červenou, modrou a žlutou kostku a dítě požádáme, aby k těmto kostkám přidalo kostky stejných barev a utvořilo tak dvojice.
 • Dítě si hraje s plyšáky. Jednoho si vezmeme a požádáme dítě, aby nám podalo jiného plyšáka, který je menší/větší.
 • Dítě si maluje u stolečku s pastelkami. Několik pastelek různých délek položíme na stůl. Vybereme jednu pastelku a dítěti dáme úkol, aby k nim přidalo druhou pastelku, která bude kratší/delší.

Třídění, tvoření skupin

 • Roztřiď kostky z krabice podle barev.
 • Roztřiď figurky podle barev.
 • Dej k sobě pastelky, které jsou stejně dlouhé.
 • Roztřiď příbory do košíčků podle druhu.
 • Roztřiď kartičky pexesa na stejné dvojice.
 • Roztřiď kartičky s obrázky na kluky a holčičky.

Řazení

 • Seřaď tyhle tři domečky podle velikosti. Který domeček je největší/nejmenší?
 • Seřaď tyto 3 míče od nejmenšího po největší.
 • Seřaď červenou, modrou a zelenou pastelku od nejmenší po největší.

Množství

 • Podej mi 3 autíčka. Podej mi 2 ponožky.
 • S kolika koníky si hraješ? (3)
 • Půjdeme až k tamtěm dvěma domům a pak už půjdeme zpátky do školky.
 • Dej do misky 3 jablíčka a 2 hrušky.
 • Nachystej si 3 pastelky.

Tvary

 • Vybarvi kruh. Vybarvi všechny čtverce.
 • Odděl čtverce od kruhů.

4-5 let

Porovnávání, pojmy, vztahy

 • Máme talířek s různě velkými barevnými kuličkami. Dítě požádáme, aby kuličky předělalo na druhý tácek tak, aby na prvním tácku nebyly žádné červené kuličky.
 • Postav takový komín, aby tam nebyla žádná zelená kostka. Postav komín tak, aby některé kostky byly modré.
 • Vyndej kostky z krabice, tak aby tam nic nezbylo.

Třídění, tvoření skupin

 • Dej k sobě kartičky se stejným počtem teček a zvířátek.
 • Roztřiď korálky podle barev a potom je roztřiď na malé a velké.
 • Spoj košíčky se stejným počtem jablíček.
 • Roztřiď hračky z košíku na ovoce a zeleninu.

Řazení

 • Seřaď těchto 5 panáčků podle velikosti? Ukaž malého/středního/velkého panáčka.
 • Seřaď kartičky s tečkami podle množství.
 • Seřaď cesty od nejkratší po nejdelší.
 • Postav komín, tak abys střídal červené a modré kostky.
 • Vymaluj květinky střídavě zelenou a červenou pastelkou.

Množství

 • Kolik tady máš dinosaurů? (5)
 • Nachystej si 5 mističek. Do téhle mističky dej 3 balónky. Do téhle dej…
 • Kolik rybiček vidíš na obrázku? (4)
 • Dones na stoleček 5 hrnečků.
 • Dej do ohrádky 5 koníků a 4 pejsky.

Tvary

 • Namaluj kruh/čtverec/trojúhelník.
 • Vybarvi všechny kruhy červeně, všechny čtverce modře a všechny trojúhelníky žlutě.
 • Roztřiď tyto předměty na kulaté a čtvercové. (hodinky, talířek, víko od čtvercové krabičky, polštář atd.)
 • Dej do akvária červenou čtvercovou rybičku, zelenou obdélníkovou rybičku, …
 • Tvarové sudoku.

5-6 let

Porovnávání, pojmy, vztahy

 • Dítě si hraje s různě velkými autíčky na koberci. Pomocí 2 barevných papírů vytvoříme 2 parkoviště. Dítěti zadáme úkol, aby na parkoviště zaparkovalo auta tak:
  • aby jich bylo na obou parkovištích stejně.
  • aby na červeném parkovišti bylo více/méně autíček než na modrém.
 • Vymaluj o jednu hvězdičku více než já. Vymaluj o jednu hvězdičku méně než já.
 • Hrajeme člověče nezlob se. Vezmi si stejně figurek jako já. Kdo z nás dvou má více figurek v domečku? Kdo z nás dvou má méně figurek na startu?

Třídění, tvoření skupin

 • Roztřiď zvířátka na ta, která žijí ve vodě a na ta která žijí na souši.
 • Z barevných geometrických tvarů vyber všechny malé červené trojúhelníky.
 • Zakroužkuj všechna velká modrá letadla.
 • Roztřiď věci z košíku na dřevěné, plastové a látkové.
 • Roztřiď zvířátka podle počtu nohou.

Řazení

 • Seřaď tyto červené kartičky od nejsvětlejší po nejtmavší.
 • Seřaď kartičky s lidmi od nejmladšího po nejstarší. (miminko, předškolák, maminka/tatínek, babička/dědeček)
 • Seřaď kartičky podle toho, jak rostlinka roste. (hlína v květináči se semínkem, vyklíčené semínko, lístečky, poupátko, květ)
 • Seřaď zvířátka od nejmenšího po největší.
 • Seřaď kartičky od nejrychlejšího po nejpomalejší. (koloběžka, auto, raketa)
 • Seřaďte se s kamarády podle výšky.

Množství

 • Máme 6 kartiček s různým počtem odlišných obrázků. Na které kartičce je 5 obrázků?
 • Utvořte skupiny po pěti lidech.
 • Zakroužkuj všechny muchomůrky s 5 tečkami.
 • Spočítej kolik je na pracovním listu kočiček, květinek atd.
 • Vytáhni z pytlíčku 5 kuliček. Rozděl je podle barev. Kterých kuliček máš nejvíce?
 • Máme kartičky s tečkami jako na kostce. Seřaď kartičky podle počtu teček. Kartička s kolika tečkami ti chybí?

Tvary

 • Namaluj červený kruh, modrý čtverec, oranžový trojúhelník a zelený obdélník.
 • Vybarvi pouze trojúhelníky.
 • Dones předmět, který má tvar čtverce/kruhu/…
 • Popiš, jaké tvary vidíš na domečku. (trojúhelník střecha, čtverec okna, …)
 • Přiřaď barevné tvary na obrázek robota. Pojmenuj, jaké tvary jsi na co použil. (kruh-hlava, obdélník-ruce, …)
 • Které tvary jsou špičaté?
 • Jak poznáš čtverec? Trojúhelník? Atd.
 • Dej do akvária 3 červené čtvercové rybičky, … Spočítej kolik máš v akváriu trojúhelníkových rybiček.
 • Dej do košíku stejný počet tvarů, jako je napsáno na kartičce. (3O, 2Δ, 4■).
 • Tvarový twister.

Závěrem bychom už jenom rádi zmínili, že je důležité si uvědomit, že takovéto rozdělení podle věku je pouze orientační a ke každému dítěti je nutno přistupovat individuálně podle jeho úrovně vývoje a podle jeho potřeb. Na konci předškolního vzdělávání by ale dítě mělo zvládat vše výše uvedené, aby na tyto znalosti a dovednosti mohlo navázat na základní škole.

Měli bychom také dbát na vhodnost nabízených aktivit, tak abychom dítě zbytečně nepřetěžovali, ale ani mu nedávali úkoly, které jsou pro něho příliš jednoduché a které by nevedly k jeho rozvoji.

Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek