Předškolní přípravka: Aktivita pro rozvoj předmatematických představ (třídění)

Tento týden pokračujeme v tématu předmatematických představ a zaměříme se na schopnost třídění. Vyzkoušejte si následující aktivitu, která zábavným způsobem procvičuje schopnost třídit objekty dle zadaných kritérií.

Popelka – třídění věcí z kouzelného košíku

Popis aktivity: Třídění na, na, na (konečný počet tříd)

 • Pro motivaci na tuto aktivitu jsem se nechala inspirovat Popelkou. „Popelce se v kouzelném košíku pomíchaly věci z různých materiálů. Pomůžeš jí je správně roztřídit?“ (motivace pro dítě)
 • K této aktivitě budeme potřebovat krabici/košík, předměty ze dřeva a umělé hmoty, předměty látkové a plyšové. Snažíme se zvolit odlišné předměty, aby soubor prvků byl různorodý.
 • Všechny předměty dáme do košíku a zamícháme je. Potom košík předáme dítěti. Dítě dle pokynů postupně třídí věci podle materiálu na předměty dřevěné, plastové, látkové a plyšové. Obsah košíku si může pro větší přehlednost případně vysypat a následně košík využít pro odkládání vytřízených předmětů.
 • V případě menšího počtu předmětů může dítě po dokončení třídění jednotlivé předměty spočítat a následně tak i určit, kterých je nejvíce, nejméně, stejně. Poté děti také mohou dané předměty pojmenovat a případně vysvětlit, jak poznaly, kam daný předmět patří.
 • věková kategorie: 5-6 let

Pomůcky:

 • krabice/košík
 • předměty z různých materiálů (dřevo, plast, plyš, látka) – např. dřevěné kostky, kelímek od jogurtu, plastová lahvička, plastová figurka, kolíček na prádlo, oblečení pro panenky, plyšové hračky, …

Vzdělávací záměr:

 • dokázat třídit objekty podle daných kritérií
 • umět porovnávat – poznat více, méně, stejně
 • vnímat věci ve vzájemných spojitostech
 • odhalovat podstatné a společné znaky

Ukázka obsahu košíku

Třídy rozkladu (dřevo, plast, plyš, látka)

Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek