Předškolní přípravka: Aktivity pro rozvoj předmatematických představ

Tento týden se v předškolní přípravce podíváme na ukázku vhodných a nevhodných aktivit pro rozvoj předmatematických představ u předškolních dětí.

VHODNÉ AKTIVITY

Hrajeme si s tvary – co kam patří?

 • Děti se nejdříve postupně seznámí se základními geometrickými tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh).
 • Tuto hru můžeme provést ve 2 variantách. Obtížnost lze volit dle věku dětí a zároveň také i dle znalosti daných tvarů.
 • V jednodušší variantě děti pouze třídí různě velké a barevné tvary do příslušného tvaru vyobrazeného na zemi. V případě složitější varianty už děti jednotlivé tvary hledají přímo ve svém okolí (např. doma po bytě). Jednotlivé předměty daných tvarů poté opět postupně nosí do vyobrazených tvarů na zemi.
 • Po dokončení aktivity můžeme s dětmi provést reflexi a doptávat se jich, proč danou věc zařadily zrovna do tohoto tvaru, jak poznaly, že tam bude patřit, proč nedaly např. víčko od pet lahve do čtverce atd.
 • Při této aktivitě děti rozvíjí svoji orientaci v prostoru, dále se učí také jednotlivé tvary rozeznávat a odlišovat od sebe, odhalovat podstatné a společné znaky.

Stavění plánů ve 2D a 3D

 • Děti dostanou k dispozici vystříhané tvary z papíru (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a zároveň i odpovídající prostorová tělesa (krychle, kvádr, hranol, koule).
 • Nejdříve si děti z papírových tvarů sestaví plánek a následně se dle něj snaží postavit stejný obrazec i z prostorových těles. Aktivita může probíhat samozřejmě i obráceně, že dítě nejdříve postaví nějakou stavbu z těles a následně se ji snaží zobrazit pomocí 2D tvarů. Ve 3D variantě děti mohou stavět jak na stolečku či zemi, ale zároveň mohou stavět i do výšky. V tomto případě je pak při vytváření plánku nutné uvědomění si, jak a kam mohou dané těleso položit, tak aby se stavba nezbořila.
 • Při této aktivitě děti rozvíjí svoji představivost a fantazii v konstruktivistických činnostech, orientaci ve schématu, učí se také zachytit dvojrozměrně prostorovou informaci a zároveň vyjádřit prostorovou informaci i trojrozměrně.

NEVHODNÁ AKTIVITA

Pracovní list – číselná spojovačka

 • Jako nevhodnou aktivitu pro předškolní děti bych zařadila číselné spojovačky. I přes to, že je možno je najít na různých internetových stránkách určené pro předškoláky, tak si myslím, že pro předškolní děti příliš vhodné nejsou. Výsledné obrázky by se dětem určitě mohly líbit, ale jelikož čísla na spojování jsou tam až do 50, tak by je ale děti nebyly schopné pospojovat ve správném pořadí. Mohly by možná odhadovat, kde co spojit, ale nebyly by schopné následovat číselnou řadu, což je mimo jiné cílem těchto spojovaček.
 • Myslím si, že pro školkové děti je mnohem vhodnější spojovačka bez čísel, pouze s tečkami, kde se děti naučí následovat vyznačenou tečkovanou linku, ale nejsou omezeny vysokými číselnými hodnotami.
Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek