Předškolní přípravka: Lexikálně-sémantická jazyková rovina

Dnešním příspěvkem zahajujeme sérii příspěvků, které se budou věnovat jednotlivým jazykovým rovinám a tipům na aktivity, které můžeme využít k podpoře jejich rozvoje u předškolních dětí. Jako první se zaměříme na rovinu lexikálně-sémantickou.

Lexikálně-sémantická rovina se zabývá rozsahem aktivní a pasivní slovní zásoby, chápáním významu slov a přenesenými slovními významy, jako např. metafory, pořekadla, přísloví apod.

Zaměřuje se na významy slov a jejich vztahy v rámci jazyka. To znamená, že se zabývá tím, jak slova komunikují různé významy a jak jsou organizována v naší mysli. Pro rodiče předškolních dětí je důležité pochopit, že tato rovina hraje klíčovou roli ve vývoji jazyka jejich dětí. Pomáhá dětem porozumět světu kolem nich tím, že jim umožňuje pojmenovat věci, vyjádřit své myšlenky a porozumět slovům, která slyší. Podpora rozvoje lexikálně sémantické jazykové roviny u dětí předškolního věku může vést k lepší komunikaci, porozumění a úspěšnému vstupu do školního prostředí.

Lexikálně sémantická jazyková rovina je jako velký slovník, který pomáhá pochopit významy slov a to, jak spolu souvisí. Když se vaše dítě učí nová slova a jak je používat, právě tato rovina mu pomáhá porozumět, co ta slova znamenají a jak je používat správně. Je to jako stavět mosty mezi slovy a myšlenkami, což jim pomáhá vyjádřit se lépe a porozumět věcem kolem sebe.

Rozvoj lexikálně sémantické jazykové roviny můžeme aktivně podporovat prostřednictvím různých aktivit a her, jako například:

Čtení knih: Pravidelné čtení příběhů s dětmi pomáhá rozvíjet slovní zásobu a porozumění slovům v kontextu.

Pojmenovávání předmětů: Během každodenních aktivit mohou rodiče pojmenovávat předměty, se kterými se dítě setkává. Například při jídle mohou říkat: „Tohle je jablko“ nebo „Toto je lžíce“.

Hry se slovy: Hry jako asociace, křížovky, hádanky nebo slovní hříčky pomáhají dětem rozvíjet slovní zásobu a porozumění slovům.

Cestování a výlety: Během výletů do nových prostředí mohou rodiče pojmenovávat různé objekty a situace, se kterými se dítě setkává.

Tvorba příběhů: Podporování dětí k vytváření vlastních příběhů a vyprávění o svých zážitcích pomáhá rozvíjet jejich slovní zásobu a kreativitu.

Otevřené otázky: Kladení otevřených otázek, které podněcují děti k popisu a rozvíjení svých myšlenek, je také skvělým způsobem, jak podporovat rozvoj lexikálně sémantické roviny.

Hádanky a vtipy: Hádanky a vtipy jsou skvělým způsobem, jak zábavně rozvíjet slovní zásobu a porozumění slovům. Takové zábavné aktivity nejen rozvíjí slovní zásobu, ale také posilují smysl pro humor a komunikační dovednosti.

Homonyma s obrázky: Použití obrázků při učení homonym je skvělý způsob, jak dětem jasně ukázat, že jedno slovo může mít více významů.

Slovní řady: Vytváření slovních řad je užitečným cvičením pro rozvoj lexikální sémantické roviny. Rodiče mohou dětem předkládat řady slov podle určitého kritéria, například barvy (červená, modrá, zelená), zvířata (pes, kočka, králík) nebo ovoce (jablko, banán, hruška). Úkolem dítěte je doplnit řadu o další slova.

Protiklady: Učení protikladům je důležité pro pochopení významu slov a jejich opačných významů. Rodiče mohou dětem předkládat páry protikladů, jako je „velký – malý“, „horký – studený“ nebo „nahoře – dole“, a pomáhat jim porozumět vztahům mezi těmito slovy.

Nadřazené a podřazené pojmy: Použití obrázků k popisu nadřazených a podřazených pojmů je efektivní způsob, jak dětem ukázat vztahy mezi slovy.

Obrázky k popisu: Dětem mohou být předkládány obrázky, které mají popsat slovně. Toto cvičení je skvělým způsobem, jak rozvíjet slovní zásobu a schopnost vyjádřit své myšlenky slovy.

Níže přikládáme konkrétní materiály, které můžete využít jako inspiraci:

HÁDANKY

  • Na stromě je šedý méďa ospalý. A je tak strašně pomalý.
  • Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Stromy, domy, lidi, nikdo neuvidí.
  • Kdo bez štětce a bez barev, obarví nám pestře les?

VTIPY

  • Víte proč stonožky nechodí lyžovat? Protože než by si nasadily lyže na všechny nohy, tak by bylo léto!
  • Letí dva balonky po poušti a jeden říká: „Pozor na kaktussssssssss!“ „Kde ho vidíšššššššššššššš?“
  • Co to znamená, když v řadě třiceti netopýrů, visících hlavami dolů, sedí jeden s hlavou vzhůru? Omdlel!

HOMONYMA – OBRÁZKY

SLOVNÍ ŘADY

PODSTATNÁ JMÉNA: Kočka, pes, opice, slon … (zebra, tygr, had)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA: modrý, zelený, žlutý, černý … (červený, bílý, růžový)

SLOVESA: lyžovat, plavat, běhat, skákat, šplhat … (plazit se, poskakovat, utíkat, hrát)

ABSTRAKTNÍ POJMY: srdečnost, chytrost, zdvořilost, trpělivost … (zvědavost, bystrost)

CITOSLOVCE: méé, bůů, sss, haf haf … (mňau, iá, brum brum)

PROTIKLADY

NADŘAZENÉ A PODŘAZENÉ POJMY

ovoce

zelenina

hračky

oblečení

zvířata

nádobí

nářadí

nábytek

dopravní prostředky

barvy

OBRÁZKY K POPISU (se zaměřením na sociální situace, předložkové vazby, atd.)

Komentáře
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek