lekce

Tento rok jsme se rozhodli připravovat výuku pro větší děti pomocí interaktivních prezentací a velmi se inspirujeme časopisem Krajánek. Podívejte se na prezentace, které jsme vytvořili pomocí různých online nástrojů. Tyto prezentace používáme jak pro prezenční výuku, tak i online lekce.

Vesmír, mnohozačná a jednoznačná slova
Velikonoce, hry na opakování slovní zásoby
záhady, modální slovesa
oblečení a odívání
pohádky, v lese a na poli, Španělsko
hory, písmo
laskavost
vaření a jídlo