Autor Nikola Chylková

O autorovi

Předškolní přípravka: Výtvarná chvilka – Postavme si město snů!

NÁZEV: Postavme si město snů! CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: 5-6 let OBSAHOVÝ BLOK: prostor a kompozice UMĚLECKÉ CÍLE: – OBECNÉ: použití výtvarného...

Celý článek

Předškolní přípravka: Výtvarná chvilka – Tisknu, tiskneš, tiskneme

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: 3-4 roky OBSAHOVÝ BLOK: Materiály a textury UMĚLECKÉ CÍLE: – VŠEOBECNÉ: pozorování, objevování a zkoumání textury jako výtvarného prvku...

Celý článek

Předškolní přípravka: Výtvarná chvilka – Poznáváme barvičky

NÁZEV: Barevný svět – poznáváme barvičky CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: 0-3 roky OBSAHOVÝ BLOK: Barvy UMĚLECKÉ CÍLE: – VŠEOBECNÉ: prozkoumat základní...

Celý článek

Předškolní přípravka: Hudební chvilka – Hýbej se do rytmu

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY: Hýbej se do rytmu PODNÁZEV: Připravte si své nejlepší pohyby pro vystoupení vašeho života! CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: –...

Celý článek

Předškolní přípravka: Hudební chvilka – kouzelné pohyby

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY: Kouzelné pohyby PODNÁZVEM: Nechte své prsty tančit podle hudby! CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: – 3-4 roky OBSAHOVÝ BLOK:...

Celý článek

Předškolní přípravka: Hudební chvilka – Jak dobře slyší tvá ouška?

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY: Poslechněme si zvuky PODNÁZEV: Jak dobře slyší tvá ouška? CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: – 0-3 roky OBSAHOVÝ BLOK:...

Celý článek

Předškolní přípravka: Hudební chvilka – Rozšifruj a hraj

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY: Rozšifruj a hraj PODNÁZEV: Proměňme se v hudební detektivy a naše těla v hudební nástroje! CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: – 5-6 let...

Celý článek

Předškolní přípravka: Rozvoj předmatematických představ v rámci RVP PV (2. část)

Dítě a ten druhý Molekuly Děti se na hudbu pohybují volně po prostoru. Při zastavení hudby učitelka řekne číslo a podle toho jaké číslo...

Celý článek

Předškolní přípravka: Rozvoj předmatematických představ v rámci RVP PV (1. část)

Realizace předmatematických představ ve vzdělávacích oblastech RVP PV Požadavky na rozvíjení předmatematických představ jsou integrovány do všech oblastí a nemají v Rámcovém vzdělávacím programu...

Celý článek

Předškolní přípravka: Pragmatická jazyková rovina

Celý článek
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek