O neposlušném autíčku

Bylo jednou jedno krásné nové autíčko. Mělo červený lak, který se na sluníčku krásně leskl. Autíčko umělo rychle jezdit a jeho motor měl nádherný zvuk, a tak si to autíčko řeklo: „Proč bych mělo poslouchat takové hloupé a škaredé dopravní značky, které neumějí nic jiného než stát u silnice? Vůbec mě ty hloupé značky nezajímají! Nechci o nich nic vědět, nebudu se je učit, vždyť i bez nich umím krásně jezdit!“

poslechnout si

namluvila: Kája Zelinková

Zdroj: http://www.msdemlova.cz/userfiles/file/reditelstvi/E-%C5%A1kola/Neposlu%C5%A1n%C3%A9%20aut%C3%AD%C4%8Dko/Poh%C3%A1dka%20O%20neposlu%C5%A1n%C3%A9m%20aut%C3%AD%C4%8Dku.pdf