Předškolní přípravka: Výtvarná chvilka – Tisknu, tiskneš, tiskneme

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: 3-4 roky

OBSAHOVÝ BLOK: Materiály a textury

UMĚLECKÉ CÍLE:

– VŠEOBECNÉ: pozorování, objevování a zkoumání textury jako výtvarného prvku

– SPECIFICKÉ: použití plastelíny/hlíny k výrobě plastických výrobků s kreativním a dekorativním účelem s využitím předmětů z reálného života

HOLISTICKÉ CÍLE:

– kreativita

– interdisciplinarita 

MATERIÁLY:

– Plastelína a/nebo hlína

– Váleček

– nůžky

– Předměty k vytváření otisků -> Navrhované kategorie (rozdělené podle profesí)

o Opravář – hřebík, matice, šroub, klíč, klíč, nástrčná hlavice atd.

o Kuchař – vidlička, nůž, metla, různé druhy těstovin, ořechy, fazole atd.

o Učitel – pravítko, nůžky, pero, tužka, zvýrazňovač atd.

o Kadeřnice – nůžky, sponky, sponka, hřeben, gumička do vlasů atd.

CELKOVÝ ČAS: 30 minut

PLÁN AKTIVITY:

* Příprava před aktivitou (lze provést někdy před aktivitou, například předchozí den nebo během tematického týdne) – čtení knihy o různých profesích.

* Úvod (4 min): Vyzvěte dítě, aby si prohlédlo připravené papírové desky s předměty. Dejte chvíli na jejich prozkoumání. Poté vezměte jeden talířek a spolu s dítětem předměty pojmenujte. Poté se zeptejte, komu by mohly patřit? Pokud dítě nezná odpověď, zkuste mu pomoci otázkou: „Kterému povolání by tyto předměty mohly patřit?“. V případě potřeby uveďte příklad různých předmětů a profesí.

* Příprava materiálu (2 min): Požádejte dítě, aby si připravilo plastelínu nebo hlínu podle toho, s čím chce pracovat. Spolu s tím by si mělo připravit také váleček a vybrat si talířek s předměty (později si je může také vyměnit a prozkoumat další).

* Vysvětlení aktivity (2 min): Řekněte dětem, že dnes budou zkoumat, co mohou předměty dělat, když je otiskneme do hlíny/plastelíny. Řekněte jim, že jejich úkolem je experimentovat s různými otisky a vytvářet zajímavé textury. A že později s vytvořenými vzory zkusíme vytvořit mozaiku.

* Tvůrčí proces (15 minut): Nechte dítě tvořit. Na konci procesu dejte dítěti vykrajovátko na sušenky a požádejte ho, aby vykrojilo tu část svého díla, která se mu nejvíce líbí. (Pokud by dítě nechtělo do svého díla vykrajovat, může si vzít jiný kousek hlíny/plastelíny a vytvořit tam zajímavý vzor, protože nyní ví, který předmět dělá jaké otisky a aby tak také přispělo k vytvoření mozaiky třídy). Po skončení může jít a přidat svůj kousek k ostatním dílkům třídní mozaiky.

* Reflexe (3 min): Nechte děti přemýšlet o aktivitě. Shrňte, co použily, s jakým materiálem se jim dobře pracovalo, narazily na nějaká překvapení, překážky? Pokud tvořilo více dětí najednou, mohou podle vzájemných otisků hádat, s jakým předmětem byl ten který obtisk vytvořen.

* Úklid (3 min): Požádejte děti, aby uklidily materiál. Zbytky hlíny/plastelíny uložte do původního obalu. V případě potřeby omyjte všechny předměty.

DOPORUČENÍ:

– Nechte děti také vybrat, co dalšího by chtěly zkusit otisknout (jiný předmět, který mohou najít kolem sebe).

– S dětmi pak můžete diskutovat o tom, kde v reálném životě mohou otisky vidět, k čemu jsou užitečné apod.

ZDROJE:

– Přečtěte si s dětmi knihu o různých profesích, například tuto (kterou najdete na youtube namluvenou).

Komentáře
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek