Předškolní přípravka: Výtvarná chvilka – Poznáváme barvičky

NÁZEV: Barevný svět – poznáváme barvičky

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: 0-3 roky

OBSAHOVÝ BLOK: Barvy

UMĚLECKÉ CÍLE:

– VŠEOBECNÉ: prozkoumat základní výtvarné techniky a materiály bez konkrétních cílů, jak je použít.

– SPECIFICKÉ: umět vybrat odpovídající barvu k předmětu a experimentovat s různými základními technikami na základě vlastního výběru (kresba barevnými tužkami/fixami/pastelkami, malba temperami/vodovými barvami).

HOLISTICKÉ CÍLE:

– tvořivost

– soustředění – koncentrace

MATERIÁLY:

– velké listy papíru (min. A3)

– různé výtvarné materiály a pomůcky k použití: barevné tužky, fixy, vodové barvy (+ štětce, kelímek s vodou), temperové barvy (+ štětce, paleta, kelímek s vodou), pastelky, prstové barvy.

– obrázky s předměty charakteristických barev

– lepidlo

CELKOVÝ ČAS: 30 minut

PLÁN AKTIVITY:

* Úvod (2 min): Motivujte děti různými otázkami o barvách („Jakou barvu má slunce?“, „Jakou barvu má tenhle medvídek?“, „Můžeš mi ukázat něco zeleného?“).

* Příprava materiálů (4 min): Společně s dítětem připravte na papírové tácky všechny různé výtvarné materiály a pomůcky.

* Výběr obrázku (2 min): Ukažte dítěti různé obrázky a nechte ho vybrat, který se mu líbí nejvíce. Naveďte ho k tomu, aby obrázek nalepilo doprostřed papíru.

* Vysvětlení aktivity (4 min): Nejprve se zeptejte na barvu obrázku, který si dítě vybralo. Poté vysvětlete, že úkolem této aktivity je vyplnit prázdné místo kolem obrázku stejnou barvou (stejnou jako na obrázku). Vysvětlete dětem, že mohou použít jakýkoli výtvarný materiál, který vidí (mohou si vybrat jen jeden nebo kombinovat různé), jediným pravidlem je použít stejnou barvu, jakou má obrázek uprostřed. Požádejte dítě, aby ukázalo např. na stejně barevnou tužku, fixu apod. a ověřte si tak porozumění zadání.

* Nechte dítě tvořit (10-15 min): Nechte dítě ponořit se do tvůrčího procesu a poskytněte mu podporu jen v případě potřeby nebo na jeho žádost.

* Reflexe (4 min): Když dítě řekne, že je hotovo, můžete mu klást různé otázky, aby se nad činností zamyslelo. Například: „Jakou barvou jsi vytvořil tento obrázek?“, „Co jsi použil k vytvoření tohoto obrázku?“, „Jak se ti tato aktivity líbila?“ atd.

* Úklid (4 min): Požádejte dítě, aby uklidilo materiál a prostor.

DOPORUČENÍ:

Nestresujte se tím, že dítě používá k vyplnění prázdného místa na papíře také různé jiné barvy, přestože cílem je vybrat právě jednu správnou barvu. Nechte dítě prozkoumat výtvarný materiál a zkuste to třeba vícekrát a znovu mu vysvětlete, jak aktivita funguje. U mladších dětí můžete také zúžit nabídku materiálů a barev (začít třeba jen požadovanou barvou ze všech nabízených výtvarných materiálů a postupně přidávat další různé barvy jednu po druhé).

Komentáře
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek