Předškolní přípravka: Výtvarná chvilka – Postavme si město snů!

NÁZEV: Postavme si město snů!

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA: 5-6 let

OBSAHOVÝ BLOK: prostor a kompozice

UMĚLECKÉ CÍLE:

– OBECNÉ: použití výtvarného projevu k zobrazení reality

– SPECIFICKÉ: rozvoj prostorových a stavebních dovedností s využitím výtvarných materiálů

HOLISTICKÉ CÍLE:

– dovednosti řešit problémy

– představivost

MATERIÁLY:

– kartonové krabice od různých výrobků (léky, čaje, boty, cereálie atd.)

– Ruličky od toaletního papíru

– Staré noviny, toaletní papír, kapesníky

– Lepidlo na tapety

– Temperové barvy

– Štětce

– Hrnek s vodou

– nůžky

CELKOVÝ ČASOVÝ ROZSAH: 1,5-2 hodiny (+ doba na zaschnutí lepidla, nejlépe přes noc)

PLÁN AKTIVITY:

* Úvod (5 minut): Začněte aktivitu otázkami o městě, ve kterém máte školku. Co máme v našem městě? Nechte děti pojmenovat různé budovy a místa. Poté se zeptejte, zda někdy navštívily nějaké jiné město. Pokračujte otázkou, zda tam mají něco, co není ve vašem městě. Co to je. Poté děti požádejte, aby se zamyslely nad tím, zda jim v jejich městě něco nechybí. Je něco, co město nemá a co by si přály, aby mělo? Povzbuďte je, aby přemýšlely o reálných věcech, a veďte jejich nápady k myšlence, co by mohlo město případně vylepšit.

* Vysvětlení aktivity (10 minut): Řekněte dětem, že se nyní promění v projektanty a stavební dělníky. Zeptejte se, zda vědí, kdo to je. Poté pokračujte vysvětlením aktivity. Řekněte jim, že nyní nastal čas využít všechny krabice, které nějakou dobu sbíraly. A jejich úkolem bude z nich vytvořit cokoli, co si řekli, že by si přáli, aby jejich město mělo. K vytvoření jim vysvětlete, že použijí speciální lepidlo, do kterého budou namáčet kousky novin, toaletního papíru nebo kapesníků. Když bude materiál v lepidle dostatečně namočený, bude se velmi snadno lepit. Pokračujte tím, že po dokončení svých staveb budou muset nechat lepidlo přes noc zaschnout. Poté své výtvory dokončí temperovými barvami a druhý den tak dodají svým stavbám život.

* Příprava materiálů (3 minuty): Zeptejte se dětí, jaké materiály budou potřebovat po vyslechnutí instrukcí k této aktivitě. Poté je požádejte, aby si je připravily.

* Tvořivý proces (20 – 30 min): Děti mohou pracovat samostatně nebo spolupracovat ve skupinách. Záleží jen na nich.

* Úklid (5 min): Požádejte děti, aby uklidily materiál a položily své konstrukce k radiátoru, aby mohly uschnout.

* (Druhý den) Rychlé instrukce pro druhou část aktivity (2 min): Řekněte dětem, aby zkontrolovaly, zda jejich stavby uschly, a pokud ano, aby si připravily temperové barvy a štětce, kterými své výtvory dotvoří.

* Tvořivý proces (20 – 30 min): Nechte dětem dostatek času na dokončení jejich konstrukcí.

* Reflexe a prezentace (10 min): Požádejte děti, aby představily své dílo a vysvětlily, proč si ho vytvořily, co znamená, proč by ho chtěly mít ve městě, kam by ho umístily atd.

* Úklid (5 min): Požádejte děti, aby uklidily veškerý materiál a umístily své stavby na parapety v šatnách, aby se rodiče mohli podívat, co vytvořily.

Komentáře
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek