Předškolní přípravka: Hudební chvilka – Rozšifruj a hraj

NÁZEV HUDEBNÍ CHVILKY:

Rozšifruj a hraj

PODNÁZEV:

Proměňme se v hudební detektivy a naše těla v hudební nástroje!

CÍLOVÁ VĚKOVÁ SKUPINA:

– 5-6 let

OBSAHOVÝ BLOK:

– Rytmus

HUDEBNÍ CÍLE:

– Využití těla a hry na tělo k vytváření jednoduchých zvuků.

– Uvědomovat si rytmus jako hudební prvek

MEZIOBOROVÝ CÍL (CÍLE):

– Předmatematické dovednosti

 • umět rozpoznat a rozlišit různé symboly jako základní matematické prvky
 • umět pochopit jejich význam (co v dané situaci představují) a také jim přiřadit nový význam

POMŮCKY:

– speciálně vytvořené tabulky se symboly pro každé dítě

– noty k písničkám

– nahrávka písně

– reproduktor a telefon

CELKOVÝ ČASOVÝ ROZSAH: 45 minut

PLÁN AKTIVITY:

– ÚVOD (3 min):

 • Požádejte děti, aby se zamyslely nad tím, s čím vším můžeme hrát. (hudební nástroje apod.)
  • Položte doplňující otázky – jaké hudební nástroje znají apod.
 • Veďte diskusi směrem k využití těla jako hudebního nástroje.
  • Zeptejte se: Na jaké části těla můžeme hrát? Můžete mi ukázat, jak se dají vydávat nějaké pěkné zvuky, které mohou doprovázet písničku?
   • Vzhledem k tomu, že tato aktivita je určena pro nejstarší předškolní děti, předpokládáme, že již mají s hrou na tělo určité zkušenosti. Tento úvod by měl tedy sloužit jen jako připomenutí a úvod do této hudební chvilky.

– ZNÁTE TUTO PÍSNIČKU? (3 min):

 • Přehrajte píseň „Hlava, ramena, kolena, palce“. Nechte děti tančit, pokud chtějí.
 • Ukažte jim noty k písni. Zeptejte se, zda vědí, co to je a k čemu ji používáme.
 • Poté jim ukažte vlastní vytvořené noty. Znovu se jich zeptejte, zda vědí, co to je. Povzbuďte je, aby přišly s nějakým nápadem, pokud nevědí.
 • Řekněte jim, že se jedná o speciálně vytvořenou partituru, která se hodí k jejich oblíbené písni.

– ROZŠIFRUJ PARTITURU (10 min):

 • Společně s dětmi projděte partituru a ukažte jim správné pohyby. Měly by ukazováčkem obkreslit symboly.
  • Šipka dolů – pohyb prstem shora dolů
  • Tečka – klepnutí na tečku
  • Pomlčka – pohyb prstu zleva doprava
  • Spirála – obkreslujeme tvar spirály
  • Zuby – obkreslujeme prstem „zuby“
 • Nejprve si několikrát procvičte obkreslování symbolů bez hudby.
 • Poté pusťte nahrávku písničky.
  • Na začátku ji možná budete muset trochu zpomalit.
 • Společně s dětmi obkreslujte symboly tak, jak jde text písně. Několikrát si to takto společně procvičte.

– HRA NA TĚLO (15 min):

 • Řekněte dětem, že do teď doprovázely píseň pouze pomocí pohybů prstů. A nyní je čas se více hýbat a více používat tělo.
 • Požádejte je, aby přiřadily každý symbol v partituře k nějakému pohybu hry na tělo.
 • Můžete udělat rychlý brainstorming, které pohyby mohou použít (tleskání, plácání, dupání atd.).
 • Požádejte je, aby vytvořili dvojice a začali pracovat na pohybech, které budou píseň doprovázet.
 • Protože všichni píseň dobře znají, mohou si ji při vymýšlení doprovodu zpívat pro usnadnění.

– „KONCERT“ (10 min):

 • Každá dvojice dostane příležitost předvést, co vymyslela. Buď mohou píseň zazpívat sami, nebo jim můžete pustit nahrávku.
 • Je zde také možnost naučit ostatní své pohyby a zahrát si všichni společně nový doprovod písně.

– REFLEXE (4 min):

 • Aktivitu uzavřete skupinovou reflexí. Zeptejte se dětí, co se jim na aktivitě líbilo/nelíbilo, co se naučily, zda narazily na nějaké překážky, překvapení apod.

MATERIÁLY:

– Video s písničkou na Youtube

– Noty písničky

– Partitura pro hru na tělo

Noty písničky:

Odkaz na písničku na youtube:

Partitura:

Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek