ÚNOR 2021

Oblečení

Od února začínáme každou lekci gramatickou pětiminutovkou, u které si děti procvičí různé gramatické jevy. Tentokrát to bylo časování sloves v přítomném časezáporná slovesa. Protože je hlavním tématem časopisu Krajánka Oblečení a odívání, ve stejném duchu jsme vedli i únorové hodiny češtiny. Po gramatice jsme se vrhli na česká přísloví, která obsahují nějaký druh oblečení. Některá přísloví děti už znaly, některá jsme si společně vysvětlili. Vše jsme si ještě jednou procvičili v doplňovacím cvičení.  Na otázku „Co nerad/a nosíš?" děti odpovídaly nejčastěji šaty. Taky jsme si přečetli odpovědi dalších čtenářů Krajánka. Porozumění textu jsme si prověřili v doplňovacím cvičení. K slovní zásobě jsme přidali některá nová slova a procvičili vše pak ve spojovací cvičení ve Wordwallu

V druhé únorové hodině jsme se vrátili k tématu Oblečení a odívání. Hodinu jsme uvedli, jako vždy, gramatickou pětiminutovkou, kde jsme si osvojili tvary sloves v minulém časepřechylování. Oblečení jsme si zopakovali a procvičili. Děti pak popisovaly oblečení z obrázku a ostatní hádaly o koho jde. Abychom si slovíčka rozšířili o nová, trochu složitější, připravili jsme je pro děti na jamboardu. Ty pak děti rozdělovaly do tří skupin podle porozumění. Na konec hodiny nás čekalo plánování prázdnin a nakupování v Decathlonu nutné oblečení a vybavení.