BŘEZEN 2021

ZÁHADY

Téma březnového čísla časopisu Krajánek a první hodiny češtiny jsou Záhady. Tentokrát jsme se inspirovali nejen časopisem Krajánek, ale nově také jsme použili článek a cvičení z časopisu Ahoj. Na začátku hodiny děti pomocí emoji ukázaly, co během týdne dělaly a ostatní říkaly, co dělali jejich spolužáci. Následovaly dvě gramatické pětiminutovky, kde jsme procvičili slovosled sloves se se/si a slovesa jet/jít s různými předponami. Po tom, co jsme si řekli, co je pro děti největší záhadou, jsme si přečetli odpovědi dalších čtenářů časopisu Krajánek. S odpověďmi jsme následně pracovali a procvičovali novou slovní zásobu. Jednou z odpovědí čtenářů na anketní otázku byl covid. Díky časopisu Ahoj jsme si na toto téma přečetli krátký článek a rozšířili jsme slovní zásobu. Celou prezentaci a všechna cvičení najdete zde.

Druhou březnovou hodinu jsme nezačali tradičně gramatickou pětiminutovkou. Místo ní, děti popisovaly jeden předmět, který měly v pokojíčku a zopakovali jsme si tak i gramatické rody. Na podstatná jména a určování rodů jsme navázali v deskové hře od Járy Bednářové ze skolazvesela.cz, kterou jsme upravili v Genially tak, abychom ji mohli hrát i online. V druhé části hodiny jsme se podívali na tři modální slovesa a objasnili si rozdíl mezi slovesem moct a smět. Na jamboardu jsme si pak rozdělili různé aktivity a činnosti, které můžeme, smíme a musíme dělat v době pandemie, slovesa jsme si vyčasovalidoplnili do cvičení.