Kategorie: Předškolní přípravka

Předškolní přípravka: Morfologicko-syntaktická jazyková rovina

Pokračujeme v oblasti jazykových rovin a v dnešním příspěvku do Předškolní přípravky se zaměříme na morfologicko-syntaktickou rovinu. Morfologicko-syntaktická jazyková rovina se zabývá studiem vnitřní struktury...

Celý článek

Předškolní přípravka: Lexikálně-sémantická jazyková rovina

Dnešním příspěvkem zahajujeme sérii příspěvků, které se budou věnovat jednotlivým jazykovým rovinám a tipům na aktivity, které můžeme využít k podpoře jejich rozvoje...

Celý článek

Předškolní přípravka: Manipulace s míčem – kutálení

Dnešní příspěvek do Předškolní přípravky bude zaměřen sportovně a je cílený na větší skupinku mladších předškolních dětí. Budeme se věnovat správnému nácviku manipulace...

Celý článek

Předškolní přípravka: Charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu předmatematických představ

Dnešním příspěvkem v Předškolní přípravce prozatím uzavíráme téma předmatematických představ. Připravili jsme si proto pro vás souhrnnou charakteristiku toho, co by...

Celý článek

Předškolní přípravka: Aktivita pro rozvoj předmatematických představ (třídění)

Tento týden pokračujeme v tématu předmatematických představ a zaměříme se na schopnost třídění. Vyzkoušejte si následující aktivitu, která zábavným způsobem procvičuje schopnost třídit...

Celý článek

Předškolní přípravka: Aktivity pro rozvoj předmatematických představ

Tento týden se v předškolní přípravce podíváme na ukázku vhodných a nevhodných aktivit pro rozvoj předmatematických představ u předškolních dětí. VHODNÉ AKTIVITY Hrajeme si...

Celý článek

Předškolní přípravka: Hry pro rozvoj komunikativních schopností dětí

Pro dnešní příspěvek do rubriky Předškolní přípravka jsem se rozhodla vám představit a zhodnotit dvě didaktické hry z knihy Komunikace dětí předškolního věku...

Celý článek

Předškolní přípravka: Literárně-výchovná aktivita

V dnešní první lekci z předškolní přípravy se zaměříme na práci s knihou. A to konkrétněji s pohádkou „Každý umí něco jiného“ z knihy Za zvířátky do pohádky od...

Celý článek

Předškolní přípravka: Úvodní seznámení

V dnešním prvním příspěvku bych vám ráda představila koncept Předškolní přípravky, ve které budou články vycházet pravidelně každý týden vždy v neděli....

Celý článek
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek